Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Fotovoltaik (PV) Güneş Panellerinin Bakımı

Fotovoltaik panellerden maksimum verimi sürekli olarak alabilmek için bakımların ve diğer kontrollerin doğru zamanda ve doğru şekilde yapılması gerekir. Bakım, kontrol, kalibrasyon ve diğer periyodik çalışmalar yetersiz ve/veya yanlış yapıldığı zaman güneş panelleri maksimum performansta çalışmayacak ve yeterli enerjiyi üretemeyecektir. Tipik bir solar panelin bakımı için özetle aşağıdaki çalışmaların yapılmsı gerekmektedir:

 • Akü Kontrolü: Aküyle elektrik depolaması yapılan güneş enerjisi sistemlerinde, akü bakımı çok önemlidir. Bakım sırasında her bölmedeki su seviyesinin periyodik olarak gözlemlenmesi tavsiye edilir. Su seviyesi düşükse, su seviyesini stabilize etmek için demineralize su konulmalıdır. Korozyon belirtileri gösterip göstermediklerini ve iyi ayarlanmış olup olmadıklarını kontrol etmek için terminallerin incelenmesi gerekir. Son olarak, sülfasyon olup olmadığı kontrol edilmelidir, çünkü bu durum aküde gazın varlığı ve dolayısıyla şarj kontrol sisteminde bir arıza olduğu anlamına gelir. Daha büyük hasarları önlemeye yardımcı olabilecek rutin kontroller günlük, haftalık veya aylık periyotlarla yapılmalıdır.
 • Fan Soğutma Kontrolü: Bakım kontrolü sırasında fan soğutma sisteminin doğru çalıştığı doğrulanmalı; ters montaj kontrolleri yapılmalı ve bu şekilde tüm sistem kontrol edilmelidir.
 • Güneş Elektronik Koruma Anahtarı İncelemesi:  Anahtarın (switch) aşınması ve yıpranma düzeyi kontrol edilmelidir. Böylelikle konektörlerin veya terminallerin aşırı ısınma veya kısa devre hasarı nedeniyle renk bozulması belirtileri göstermediğinden emin olunmalıdır.
 • Güneş Panelı Modül Kontrolleri: PV sistemleri sürekli bakım gerektirmemektedir. Enerji üretiminin etkilenmemesini sağlamak için modülün ön tarafının (cam bölümünün) temiz tutulması tavsiye edilir. Fotovoltaik panellerin camı üzerinde mikrofiber bez ve etanol kullanılarak toz veya döküntüler temizlenebilir. Solar paneli bakımı sırasında her bir panelin voltajını doğrulamak için birtakım testler gerçekleştirilmektedir. Bu bakım sırasında panellerin voltaj düşüşüne neden olabilecek üretim kusurları ve sıcak noktaları olup olmadığını analiz edilmektedir. Bakım teknisyenleri modüllerin doğru konumlandırıldığından ve oksidasyon belirtileri göstermediğinden emin olmak için elektrik bağlantıları kontrol etmelidir.
 • Havalandırma Kontrolü: İnvertör bakımı sırasında havalandırma kanalları kontrol edilmeli ve temizlenmelidir. İnvertör havalandırması her iki tarafta hava kanalları ile sağlanır. İnvertör alttaki fandan havayı emer ve diğer taraftan çıkmasına izin verir. Bu nedenle, soğutma sistemi için daha fazla ısı dağılımı sağlamak için invertör içindeki havalandırma kanallarının kilidini açmak ve temizlemek gerekir.
 • İnvertör Kontrolü: Solar invertörler büyük çaplı bakım gerektirmemekte; ancak yılda bir kez yapılması tavsiye edilmektedir. İnvertör bakımında güç kaybına ve yetersiz soğutmaya yol açabilecek kirlenmeler (toz, yabani ot ya da diğer kalıntılar) kontrol edilmelidir. Ayrıca invertör tarafından üretilen verilerin mantıklı olduğunu ve invertör ekranında görünen verilerle örtüştüğünün doğrulanması gerekir.
 • Kablo Kontrolü: Güneş paneli bakımı sırasında konektörler ve terminaller (toprak koruma bağlantısı ve tüm terminal noktalarının yeniden sıkılması için kablolar dahil) kontrol edilmelidir. Doğru fiziksel temas sağlamayan terminal bağlantıları her zaman elektrik arkı üretebilir ve bu da sıcaklık artışına hatta bir kıvılcım veya kısa devre oluşturabilir. Bu durumda cihazda olası bir çalışma arızası meydana gelebilir. Fotovoltai panel bakımı sırasında, ilerleyen zamanlarda cihazlarla ilgili bu kadar ciddi bir problem yaşamamak için mekanik veya elektriksel aşırı yüklenmelerin olup olmadığının test edilmesi tavsiye edilmektedir.

Solar panel bakımı sırasında yapılması önerilen diğer rutin kontrollerden bazıları şunlardır:

 • Fotovoltaik paneller üzerinde toz, kuş pisliği veya diğer kalıntıların olmadığı doğrulanmalıdır. Enerji üretim seviyesini önemli ölçüde etkileyebilecekleri için bu tür kirlenmeleri incelemek önemlidir.
 • Hasarlı kablo olup olmadığını kontrol edilmelidir.
 • İnvertörde ve şarj kontrol cihazında aşırı ısınan bölgelerin olup olmadığı kontrol edilmelidir.
 • Kutu kapaklarının ve kablo girişlerinin contaları kontrol edilmelidir.
 • Mekanik aksamların ve montaj noktalarının sağlamlığı doğrulanmalıdır. Örneğin güneş panellerini çatıya bağlayan vidaların gevşemediğine ve PV modülünün yapısal bütünlüğü koruduğuna dikkat edilmelidir.

Güneş panelleri üzerinde yapılan bu küçük kontroller önemsiz görünebilir. Acak gelecekte telafisi mümkün olmayan daha ciddi hasarların önlenmesine yardımcı olmak için son derece önemlidir. Güneş enerjisi sistemlerinin tasarımı, kurumulumu ve bakımı ile ilgili tüm konularda VERTA Enerji’den destek alabilirsiniz.

Leave a comment