Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

GES Projelerinde Kullanılan Standartlar

Güneş enerjisi sistemleri (GES) projeleri için malzeme seçimi, sistem kurulumu, test, devreye alma, kalite, güvenlik vb gibi konularda birçok standart vardır. Firmaların GES projeleri için doğru bir fiyatlandırma ve projelendirme yapabilmesi için bu standartlar hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir. Güneş panellerinin malzemesi, termal performansı, kalibrasyonu, dayanımı vb gibi faktörler için bu standartlara uygun çalışmalar yapılmalıdır. Günümüzde birçok kuruluş ya da tesis GES projeleri öncesinde alanında uzmanlık ve tecrübe sahibi danışmanlık firmalarından ve projelendirme şirketlerinden destek almaktadır. VERTA Enerji otel, konut, fabrika ve daha birçok farklı yapı için doğru standartlara uygun şekilde kurulacak solar sistemler konusunda gerçek ve tüzel kişilere destek olmaktadır.

Günümüzde uluslararası düzeyde geçerliliği kabul edilen en önemli GES / solar standartlardan bazıları şunlardır:

 • ANSI/ASHRAE 96-1980 (RA 1989): Sırsız düz plakalı sıvı tip güneş kollektörlerinin termal performansını belirlemeye yönelik test yöntemleri
 • ASTM D3667-16: Düz plakalı güneş kollektörlerinde kullanılan kauçuk contalar için standart şartname
 • ASTM D3771-15: Konsantre güneş kollektörlerinde kullanılan kauçuk contalar için standart şartname
 • ASTM D3832-79: Güneş enerjisi sistemlerinde sıvılarla temas eden kauçuk contalar için standart şartname
 • ASTM D3903-15: Güneş enerjisi sistemlerinin hava-ısı taşımasında kullanılan kauçuk contalar için standart şartname
 • ASTM E1056-13(2021): Bir ve iki aile konutları için güneş enerjili evsel su ısıtma sistemlerinin kurulumu ve servisi için standart uygulama
 • ASTM E1084-86: Güneş ışığını kullanan levha malzemelerin güneş geçirgenliği (karasal) için standart test yöntemi
 • ASTM E424-71: Lvha malzemelerin güneş enerjisi geçirgenliği ve yansıması (karasal) için standart test yöntemleri
 • ASTM E772-15: Güneş enerjisi dönüşümünün standart terminolojisi
 • ASTM E822-92: Güneş kollektörü örtülerinin doluya karşı direncinin tahrik edilmiş buz topları ile darbe tarafından belirlenmesine yönelik standart uygulama
 • ASTM E861-13(2021): Güneş kollektörlerinde kullanılan ısı yalıtım malzemelerinin değerlendirilmesi için standart uygulama
 • ASTM E881-92(2015): Durgunluk modunu simüle eden koşullar altında güneş kollektörü örtü malzemelerinin doğal ayrışmaya maruz kalması için standart uygulama
 • ASTM E905-87(2021): Konsantre güneş kollektörlerini izlemenin termal performansını belirlemek için standart test yöntemi
 • ASTM E927-19: Fotovoltaik cihazların elektriksel performans testilerinde solar simülatörler için standart sınıflandırma
 • IAPMO IGC 190-2003: Hava tabanlı güneş enerjisi kollektörleri
 • IAPMO IGC 86-2002: Pasif güneş enerjili su ısıtıcıları
 • IAPMO PS 96-2002: Pasif doğrudan güneş enerjili su ısıtıcıları
 • IAPMO S1001.1-2013: Güneş enerjili su ısıtma sistemlerinin tasarımı ve kurulumu
 • IAPMO/ANSI S1001.4-2015: Güneş enerjili ısıtma kollektörlerinin enerji üretim derecesi
 • ICC 900/SRCC 300-2015: Güneş enerjili su ısıtma sistemleri için standart
 • ICC 901/SRCC 100-2015: Solar termal kollektörler için standart
 • IEC 60269-6: Alçak gerilim sigortaları – Bölüm 6: Güneş fotovoltaik enerji sistemlerinin korunması için sigorta bağlantıları için ek gereklilikler
 • IEC 60364-7-712: Alçak gerilim elektrik tesisatları – Bölüm 7-712: Özel tesisatlar veya konumlar için gereklilikler – Güneş fotovoltaik (PV) güç kaynağı sistemleri
 • IEC 60730-1: Otomatik elektrik kontrolleri – Bölüm 1: Genel gereksinimler
 • IEC 60730-2-11: Otomatik elektrik kontrolleri – Bölüm 2-11: Enerji düzenleyicileri için özel gereksinimler
 • IEC 60730-2-13: Otomatik elektrik kontrolleri – Bölüm 2-13: Nem algılama kontrolleri için özel gereksinimler
 • IEC 60730-2-14: Otomatik elektrik kontrolleri – Bölüm 2-14: Elektrikli aktüatörler için özel gereksinimler
 • IEC 60730-2-6: Otomatik elektrik kontrolleri – Bölüm 2-6: Mekanik gereksinimler dahil olmak üzere otomatik elektrikli basınç algılama kontrolleri için özel gereksinimler
 • IEC 60730-2-7: Otomatik elektrik kontrolleri – Bölüm 2-7: Zamanlayıcılar ve zaman anahtarları için özel gereksinimler
 • IEC 60904-3: Fotovoltaik cihazlar – Bölüm 3: Referans spektral ışınım verileriyle karasal fotovoltaik (PV) güneş enerjisi cihazları için ölçüm ilkeleri
 • IEC 60904-4: Fotovoltaik cihazlar – Bölüm 4: Referans güneş cihazları – Kalibrasyon izlenebilirliğinin sağlanması için prosedürler
 • IEC 60904-9: Fotovoltaik cihazlar – Bölüm 9: Güneş simülatörü özelliklerinin sınıflandırılması
 • IEC/TS 61836: Güneş fotovoltaik enerji sistemleri – Terimler, tanımlar ve semboller
 • IEC/TS 62727: Fotovoltaik sistemler – Güneş takip cihazları için spesifikasyon
 • ISO 14438: Binada cam – Enerji denge değerinin belirlenmesi – Hesaplama yöntemi
 • ISO 22975-1: Güneş enerjisi – Kollektör bileşenleri ve malzemeleri – Bölüm 1: Boşaltılmış borular – Dayanıklılık ve performans
 • ISO 22975-2: Güneş enerjisi – Kollektör bileşenleri ve malzemeleri – Bölüm 2: Güneş termal uygulaması için ısı boruları – Dayanıklılık ve performans
 • ISO 22975-3: Güneş enerjisi – Kollektör bileşenleri ve malzemeleri – Bölüm 3: Soğurucu yüzey dayanıklılığı
 • ISO 9060: Güneş enerjisi – Yarı küresel güneş ve doğrudan güneş radyasyonunu ölçmek için aletlerin özellikleri ve sınıflandırılması
 • ISO 9488: Güneş enerjisi – Sözlük
 • ISO 9553: Güneş enerjisi – Kolektörlerde kullanılan önceden oluşturulmuş kauçuk contaları ve sızdırmazlık bileşiklerini test etme yöntemleri
 • ISO 9806: Güneş enerjisi – Güneş enerjisi kollektörleri – Test yöntemleri
 • ISO 9845-1: Güneş enerjisi — Farklı alım koşullarında zemindeki referans güneş spektral ışınımı – Bölüm 1: Hava kütlesi 1,5 için doğrudan normal ve yarı küresel güneş ışınımı
 • ISO 9846: Güneş enerjisi – Bir pireliometre kullanarak bir piranometrenin kalibrasyonu
 • ISO 9847: Güneş enerjisi – Alan piranometrelerinin bir referans piranometre ile karşılaştırılarak kalibrasyonu
 • ISO/TR 10217: Güneş enerjisi – Su ısıtma sistemleri – İç korozyon ile ilgili malzeme seçimi rehberi
 • SAE J 1559-2011: Solar ısıtma etkisinin ölçülmesi

VERTA Enerji ile iletişime geçerek bu gibi solar standartlar hakkında detaylı bilgi alabilir; projeniz için hangi standardın ya da standartların gerekli olduğunu öğrenebilirsiniz.

Leave a comment