Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

GES Projelerinin Finansal Faydaları

Güneş enerjisi sistemleri (GES) kuran mesken sahipleri doğrudan veya dolaylı olarak birçok avantaj elde edebilir. Daha düşük elektrik faturaları, daha düşük karbon ayak izleri ve potansiyel olarak daha yüksek mesken değerleri vs bunlardan bazılardırı. Ancak bu avantajlarla birlikte kurulum ve bakım maliyetlerini de göz önünde bulundurmak gerekir; zira kazanımların büyüklüğü bir projeden diğerine büyük ölçüde değişebilmektedir.

Bir GES projesinin finansal açıdan mantıklı ve verimli olup olmadığını anlamak için şu konulara dikkat etmekte gerekir:

  • Güneş enerjisi sisteminin maliyeti
  • Ne kadar enerji üretileceği
  • Kurulumdan öncesinde ve sonrasnda aynı miktarda enerji için ne kadar ödeme yapılacağı
  • Ön yatırımın tasarruf edilen enerji maliyetlerinde kendini ödemesinin ne kadar süreceği
  • Sistemin kendini ortalama beş yıl içinde ödeyip ödemeyeceği

GES projesinin finanse edilmesinde öz sermaye ve/veya kredi kullanımı en kritik konulardan biridir. Enerjiden tasarruf etmeye başlamak için uzun süre beklemek veya sistemi karşılamak için kredi çekmek gerekiyorsa, projenin kararında daha dikkatli olmak gerekir. Ancak pratikte işlerin bu kadar hızlı ve kolay olduğunu söylemek oldukça güçtür. Bu faktörlerin her birinde çok büyük farklılıklar vardır ve bu durum komşu olsalar bile iki eve güneş enerjisi kurmanın maliyet ve faydalarını kökten farklı kılabilir. Fakat projesi, kurulumu, devreye alınması ve işletmesiyle doğru planlanmış bir GES projesi, sahibine / kullanıcısıne / yatırımcısına kısa veya uzun vadede finansal açıdan birçok fayda sağlayabilmektedir.

Bir GES projesinin finansal faydalarını şöyle sıralayabiliriz:

  • Daha düşük enerji maliyetleri ve dolayısıyla daha düşük faturalar

Güneş enerjisi sistemleri, kullanıcılarının enerji maliyetlerini ciddi oranda düşürebilmektedir. Özellikle güneşlenme süresinin uzun olduğu bölgelere kurulmuş sistemler, güneşten elde edilen enerji miktarını artıracak ve meskenin elektrik ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayabilecektir. Fakat güneşlenme süresinin kısa olduğu ve güneş ışınlarının dik gelmediği bölgelerde dahi bu sistemler önemli miktarda elektrik üretebilmekte ve meskenin enerji maliyetlerinde iyileşmeler sağlayabilmektedir. GES’lerin enerji maliyetlerine etkisi seçilen solar panelin türüne (monokristal, polikristal, ince film vs), kurulum yapılan çatı veya arazinin özelliklerine vs bağlıdır. Bu konuda daha detaylı bilgi için VERTA Enerji’yle iletişime geçebilirsiniz.

  • Vergi teşvikleri

GES sahipleri devletten önemli vergi teşvikleri alabilmektedir. Bu teşviklerden faydalanabilmek için sistemin bazı kriterleri sağlaması ve birtakım özel gereksinimleri karşılaması gerekmektedir. Bu koşulları sağlayan GES sahipleri devletten aldığı teşviklerle sistemin kurulum ve devreye alma maliyetlerini önemli ölçüde azaltabilmektedir. Ayrıca, kurulu sistem, meskenin ihtiyaç duyduğu elektrikten daha fazlasını üretirse fazla enerji şebekeye satılarak ilave kazanç elde etmek de mümkündür. GES sahibi / kullanıcısı olarak hangi vergi teşviklerinden nasıl yararlayabileceğinizi VERTA Enerji’den öğrenebilirsiniz.

  • Konut / mesken değerini artırma

Güneş enerjisi sistemleri konutların, otellerin, fabrikaların, okulların veya kamu binalarının çatılarına veya yakınlarındaki arazilere kurulabilmektedir. Bu gayrimenkullerin el değiştirmesi; satılması veya kiralanması durumunda daha yüksek getiriler elde etmek mümkündür. Zira, elektrik ihtiyacının bir kısmını veya tamamını kurulu ve çalışan GES ile karşılayan meskenler değerini ikiye üçe katlayabilmektedir. Çünkü bu konutların veya tesislerin yeni kullanıcıları GES kurulumu için yeni maliyetlere ve zaman kaybına maruz kalmayacak ve içinde yaşamaya başladığı andan itibaren çok daha düşük elektrik faturaları ödeyecektir. Bu da çatısında veya yakınlarındaki bir araziye GES kurulan meskenleri çok daha değerli hale getirmektedir.

  • Elektrik kesintilerine sürdürülebilir çözüm

Kısa süreli elektrik kesintileri bir konut için çok büyük bir problem teşkil etmezken bir otel, fabrika, kamu binası, okul vb gibi yerler için büyük bir problem olabilmektedir. Elektrik jeneratörleri bunun için bir çözüm olsa da bu jenaratörlerin çalıştırılması da ilave maliyetlere neden olmakta ve çevre üzerinde olumsuz etki yaratabilmektedir. Fakat çatı GES sistemleri bu tür elektrik kesintilerinden kaynaklı zaman ve para kayıplarını en aza indirebilmektedir. Jeneratörler yerine solar bataryaların kullanıldığı elektrik sistemlerinde, kesinti anında bu bataryalar kullanılarak daha düşük maliyetli ve çevreci çözümler uygulanabilmektedir.

  • Daha düşük çevresel etki ve yüksek kurumsal itibar

GES projelerinin çevre üzerindeki etkisi, konvansiyonel sistemlere göre çok daha düşüktür. Bu da özellikle kurumsal bazda sürdürülebilirlik politikaları ve sosyal sorumluluk farkındalığı açısından çok önemlidir. Elektrik ihtiyacını GES ile karşılayan kurumların paydaşları nezdindeki itibarı her zaman daha yüksektir. Bu da kurumda çalışmayı, üretilen ürün ve hizmetleri satın almayı ve markaya yatırım yapmayı daha çekici hale getirmektedir. Tüm bu faktörler kurum için finansal anlamda yeni kazanımlar demektir.

Leave a comment