Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Güneş Enerjisi Depolama ve Güneş Pilleri

Güneş enerjisi sistemleri günün belirli saatlerinde güneş ışığı alabilmektedir. Anlık olarak ihtiyaç duyulandan fazla enerji üretilmesi durumunda bu enerji depolanarak daha sonra kullanılabilir. Bunun için solar bataryalara ya da diğer ismiyle güneş pillerine ihtiyaç vardır. Solar bataryalar güneş panelleri yeterli enerji üretmediğinde kullanabilek fazla elektriği depolamaya yardımcı olur ve sisteme güç sağlama konusunda kullanıcılara daha fazla seçenek sunar.

Güneş pili / solar bataryalar temel olarak fotovoltaik paneller tarafından üretilen fazla elektriği depolamak için güneş enerjisi sisteminize eklenebilecek ekipmanlardır. Bu enerji daha sonra gece saatlerinde, havanın kapalı olduğu bulutlu günlerde ve elektrik kesintilerinde vs kullanılabilir. Güneş pilinin amacı, üretilen güneş enerjisini daha fazla kullanmaya yardımcı olmaktır. Sistemde böyle bir enerji depolama sistemi mevcut değilse güneş enerjisinden elde edilen fazla elektrik şebekeye aktarılır. Bu da panellerin ürettiği elektrikten tam olarak yararlanmadan güç üretip diğer kullanıcılara verilmesi demektir.

Solar Bataryalar Nasıl Çalışır?

Şu anda piyasada bulunan güneş pillerinin en popüler olanları lityum iyon pillerdir. Bu piller akıllı telefonlar ve diğer yüksek teknoloji piller için kullanılan teknolojinin aynısıdır. Lityum iyon piller, kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürmeden önce depolayan bir kimyasal reaksiyon yoluyla çalışır. Reaksiyon, lityum iyonları serbest elektronları serbest bıraktığında meydana gelir ve bu elektronlar negatif yüklü anottan pozitif yüklü katoda akar. Bu hareket, gerekli pozitif iyonları sağlayarak reaksiyonu dengeleyen pilin içindeki bir sıvı olan lityum-tuz elektrolit tarafından gerçekleştirişir. Bu serbest elektron akışı, insanların elektriği kullanması için gerekli akımı yaratır.

Pilden elektrik çektiğinizde, lityum iyonları elektrolit üzerinden pozitif elektrota geri akar. Aynı zamanda, elektronlar dış devre yoluyla negatif elektrottan pozitif elektrota hareket ederek takılı cihaza güç sağlar. Ev tipi güneş enerjisi depolama pilleri, çoklu iyon pil hücrelerini, tüm güneş pili sisteminin performansını ve güvenliğini düzenleyen gelişmiş elektroniklerle birleştirir. Solar bataryalar böylece elektrik akımını oluşturma sürecinin tamamını başlatan ve ilk girdi olarak güneşin gücünü kullanan şarj edilebilir piller olarak işlev görür.

gunes pili calisma prensibi

Güneş Pili Teknolojileri

Güneş pilleriyle ilgili halihazırda yaygın olarak kullanılan iki farklı teknoloji vardır. Bunlar lityum iyon ve kurşun asit pillerdir. Güneş paneli şirketleri, daha fazla enerji depolayabildikleri, bu enerjiyi diğer pillere göre daha uzun süre tutabildikleri ve daha yüksek deşarj derinliğine sahip oldukları için lityum iyon pilleri tercih etmektedir. Deşarj derinliği, bir pilin toplam kapasitesine göre kullanılabileceği yüzdedir. Örneğin, bir pilin deşarj derinliği %95 ise, yeniden şarj edilmesi gerekmeden önce pil, kapasitesinin %95’ine kadar güvenle kullanabilmektedir.

Lityum iyon bataryalar

Pil üreticileri, daha yüksek deşarj derinliği, güvenilir kullanım ömrü, daha fazla enerjiyi daha uzun süre tutma yeteneği ve daha kompakt boyutu nedeniyle lityum iyon pil teknolojisi kullanmayı tercih etmektedir. Fakat bu tür faydalarının ve sürdürülebilir avantajlarının yanı sıra lityum iyon pillerin bir diğer yaygın teknoloji olan kurşun asitli pillere kıyasla daha pahalı olduğunu söylemekte fayda var.

Kurşun asit bataryalar

Kurşun asitli piller, arabalardaki akülerle hemen hemen aynı teknoloji kullanmaktadır. Yıllardır piyasada ve şebekeden bağımsız güç seçenekleri için ev içi enerji depolama sistemleri olarak yaygın olarak kullanılmaktadır. Fiyatlarının uygun olması sebebiyle hala piyasada olsalar da düşük deşarj derinliği ve daha kısa ömürleri nedeniyle solar enerji depolama konusundaki popülerlikleri her geçen gün azalmaktadır.

Çatı tipi GES veya arazi üzerine kurulu GES projeleri için hangi güneş enerjisi depolama sisteminin uygun olduğunu öğrenmek istiyorsanız VERTA Enerji’yle iletişime geçebilirsiniz.

Güneş Enerjisi Sistemleri ve Güneş Pilleri

Güneş enerjisi sistemlerinin (GES) ürettiği enerji AC ve DC elektrik sistemine göre farklı şekillerde depolanmaktadır. Süreç ilk olarak çatıdaki veya yakın arazideki kurulu solar panellerin elektrik üretmesiyle başlamaktadır. DC sistemlerdeki adımları şöyle özetleyebiliriz:

  • Güneş ışığı güneş panellerine çarpar ve enerji DC elektriğe dönüştürülür.
  • Elektrik güneş piline girer ve DC elektrik olarak depolanır.
  • DC elektrik daha sonra pili terk eder ve meskenin kullanabileceği AC elektriğe dönüştürülmek üzere bir invertöre girer.

Bu işlem adımı AC bağlantılı bir sistemde biraz daha farklı şekilde ilerlemektedir:

  • Fotovoltaik paneller güneş ışığını kullanarak elektrik üretir.
  • Elektrik invertöre gider ve burada AC elektriğe dönüştürülür.
  • Fazla elektrik, daha sonra depolanabilecek DC elektriğe geri dönmek için başka bir invertörden akar.
  • Güneş pilinde depolanan enerjinin kullanılması gerekiyorsa, bu elektriğin AC elektriği olması için tekrar invertörden geçmesi gerekir.

Güneş Pili / Solar Batarya Kullanmanın Faydaları

Güneş panelleri için bir depolama sistemi kullanmak, GES’ten en verimli şekilde yararlanmayı sağlar. Güneş pili depolama sisteminin avantajlarından bazıları şunlardır:

Fazla elektrik üretimini depolar: Güneş enerjisi sistemi, özellikle elektrik ihtiyacının olmadığı  güneşli günlerde, beklenenden daha fazla güç üretebilir. Sistemde güneş pili bulunmuyorsa, ekstra enerji şebekeye gönderilir. Fakat pil depolama sistemi ile üretilen ekstra elektrik, şebekeye gönderilmeden pilleri daha sonra kullanmak üzere şarj eder. Depolanan enerji daha düşük üretim zamanlarında kullanabilmektedir. Bu da elektrik için şebekeye olan bağımlılığı azaltır.

Elektrik kesintilerinden kaynaklı maliyerleri düşürür: Solar bataryalar güneş panelleri tarafından üretilen fazla enerjiyi depolayabildiğinden, elektrik kesintileri sırasında ve şebekenin enerji sağlayamadığı diğer zamanlarda elektrik ihtiyacını karşılayacaktır. Bu da elektrik kesintisi kaynaklı zaman ve para kayıplarını en aza indirmektedir.

Karbon ayak izinizi azaltır: Güneş pilleri ile GES’in ürettiği temiz enerjiden en iyi şekilde yararlanarak çevresel ayak izlerini azaltmak mümkündür. Bu enerji depolanmazsa kullanıcılar güneş panelleri ihtiyaca yetecek kadar enerji üretmediğinde şebekeye güvenmek zorundadır. Fakat birçok ana şebeke elektriği fosil yakıtlar kullanılarak üretir. Bu nedenle şebekeye olan bağımlılık arttığı sürece fosil yakıtların kullanımından ötürü daha yüksek sera gazı emisyonuna neden olmaya devam edilecektir.

Güneş olmadığı zamanlarda bile enerji sağlar: Güneş battığında ve güneş panelleri artık elektrik üretmediğinde, sistemde bir solar batarya sistemi bulunmuyorsa şebeke ihtiyaç duyulan gücü sağlamak için devreye girer. Fakat güneş pilleri ile kullanıcılar geceleri dahi dolaylı olarak güneş enerjisinden faydalanmaya devam eder. Bu da enerjide daha fazla bağımsızlık yaratır ve elektrik faturalarını düşürmeye yardımcı olur.

Yedek güç ihtiyaçlarına sessiz bir çözüm: Güneş pilleri, %100 gürültüsüz bir yedek güç depolama seçeneğidir. Büyük bakım prosedürleri gerektirmeyen temiz enerjiden faydalanmanın yanı sıra fosil yakıtlarla çalışan bir jeneratörden gelen gürültüye de maruz kalınmamaktadır.

Leave a comment