Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Güneş Enerjisi Sistemleri Kurulum Denetimleri

Çatı tipi veya arazi tipi güneş enerjisi sistemleri (GES) kurulum tamamlandıktan sonra GES uzmanlarının denetiminden ve kontrolünden geçmelidir. Bu denetim teknik inceleme, yasal izin veya sertifikasyon onayı amacıyla yapılabilir. Denetimlerde sistemin çalışabilirliği, güvenlik kurallarına ve yerel yasalara uygunluğu incelenmektedir. Güneş panelleri, elektrik ve yapısal çalışma gerektirmektedir; bu nedenle yerel yönetim ve kamu hizmeti şirketleri kurulumun bina ve güvenlik kurallarına uygun olmasını sağlamalıdır.

GES denetimi ve kontrolü, kurulum tamamlandıktan sonra güneş enerjisi sisteminin incelenmesiyle başlar. Bağımsız denetçi, yetkili veya GES uzmanı tüm sistemi gözden geçirmek için çatı veya arazi üzerine kurulu güneş panelleri ve ilgili ekipmanları inceler. Bunun amacı, sistemin kurallara uygun olduğundan, yangın tehlikesi oluşturmadığından ve düzgün ve verimli çalıştığından emin olmaktır. GES denetim süreci, yerel yönetimin koyduğu kurallara ve denetim hizmetine göre değişiklik gösterebilir. Ancak gözden geçirilecek genel kategoriler vardır. Bunlardan en önemlisi  elektrik sistemi ve yapısal tasarımdır.

Elektrik sistemi denetimi sırasında, denetçiler ana servis panelini ve tüm elektrik sistemini gözden geçirmektedir. Yangın güvenliği sorunları, yaralanmaya veya hasara neden olabilecek olası kısa devreler tespit edilmektedir. Denetçiler ayrıca güneş panellerinin, montaj raylarının ve kullanılıyorsa metal boruların uygun şekilde topraklanmasını da incelemektedir. Doğru konumlardaki uygun ölçü, kablo türleri ve kablo bağlantılarını değerlendirmektedir. Ayrıca, özellikle kapasite gereksinimlerini karşılamak için bir elektrik hizmeti yükseltmesi yapıldıysa ana servis panelinde uygun boyutta boru geçişleri ve kesicilerin olması gerekmektedir. Denetçiler izin sürecinde gönderilen tüm tasarım ve kurulum planlarının gerçekte uygulanıp uygulanmadığı görmek istemektedir.

Farklı şehir ve bölgelerin AC ve DC bağlantı kesme anahtarlarının konumuyla ilgili gereksinimleri vardır. Bunların birbirlerine yakın olmaları ve elektrik sayacınıza yakın olmaları gerekir. Böylece acil durum personeli bunları hızlı bir şekilde bulabilir ve acil bir durumda kapatabilir. Denetçiler ayrıca sistemde gerekli tüm güvenlik etiketlerinin kullanıldığından emin olmak için de incelemeler yapmaktadır.

GES denetimlerinin bir diğer önemli konusu çatı montaj sistemleri için yapısal kurulumun incelenmesidir. Yapısal denetimlerin amacı, panellerin sistemin ömrü boyunca temel kuvvetlere dayanıp dayanmayacağını kontrol etmektir. Ayrıca meskende ikamet eden / çalışan kişilere veya yapının kendisine zarar vermeyeceğinden emin olmak ve aşırı hava koşullarında kurulumun tehlikeye atılmayacağını doğrulamaktır. Denetçiler bu amaçla doğru panel bağlantısı, rayların doğru montajı ve meskenin yapısındaki herhangi bir takviye için güneş paneli kurulumunu gözden geçirmektedir. Ayrıca, güneş enerji sistemini ve yapısal değişiklikleri onaylı planlarla karşılaştırmaktadır.

GES Denetim Kontrol Listesi

GES denetimlerinde yapılan elektriksel kontroller özetle şu şekildedir:

 • Doğru kesici boyutu
 • Uygun tel boyutu
 • Doğru kanal boyutu
 • Uygun türde kablolama
 • Doğru topraklama bağlantıları
 • Uygun şekilde ve tork değerinde yapılmış bağlantılar
 • AC ve DC bağlantı kesme anahtarlarının olup olmadığı
 • AC ve DC anahtarlarının birbirinden belirli bir mesafede uzak olması
 • Anahtarların elektrik sayacından belirli bir mesafe uzaklıkta olması
 • AC ve DC anahtarlarının yangın durumunda acil durum personeli tarafından kolayca erişilebilir olması
 • Saha düzenini gösteren afişlerin, sayacın ve bağlantı kesme anahtarlarının yanında olması
 • Sistem genelinde gerekli tüm güvenlik ve sistem özellikleri etiketlerinin yapılmış olması

GES denetimlerinde yapısal olarak şu gereksinimler incelenmektedir:

 • Çatı ekleri çatıya sabitlenmelidir.
 • Raylar çatıya sabitlenmelidir.
 • Çatı ekleri kirişlere sabitlenmelidir.
 • Yangın güvenliği için paneller çatıdan belirli mesafede yüksek olmalıdır.
 • Sistemde tavana temas eden ve zamanla aşınabilecek sarkan kablolar bulunmamalıdır.
 • Tüm paneller raylara güvenli bir şekilde sabitlenmelidir.
 • Kirişler gerektiğinde doğru şekilde güçlendirilmelidir.

Leave a comment