Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

TAAHHÜT & KURULUM

EPC (Engineering – Procurement – Construction | Mühendislik – Tedarik – Kurulum) hizmeti veren bir firma, bir projede gerekli tüm mühendislik, üretim, teslim ve montaj süreçlerini kendisi yürütmektedir. VERTA ENERJİ, GES projelerinde EPC sürecinin tüm adımlarını profesyonel bir şekilde tamamlayarak en kilit konuları uzman kadrosuyla hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmaktadır.

VERTA ENERJİ olarak EPC kapsamında gerçekleştirdiğimiz çalışmaları şöyle özetleyebiliriz:

 • Proje sahibinin talep ve isteklerine göre doğru projenin hazırlanması
 • Kurulum aşamasında ve ilerleyen süreçlerde çevresel faktörlerin ve ortaya çıkabilecek problemlerin detaylı bir şekilde analiz edilmesi
 • Projenin tüm aşamalarında ulusal ve uluslararası regülasyonların gerekliliklerine uyulması; böylelikle teknik ya da mevzuat anlamında karşılaşılacak sorunların en aza indirilmesi
 • Gelişmiş modern tasarım programlarıyla insan kaynaklı hataların azaltılması ve kabul edilebilir düzeye indirilmesi
 • Sahip olduğumuz pazar bilgisi ve mesleki tecrübe sayesinde sistem için en uygun ekipmanların seçilmesi; teknik bilgi birikim sayesinde projenin kurulumu, devreye alınması ve uygulama adımlarında kullanıcıların yaşayacağı problemlerin olabildiğince önüne geçilmesi

EPC hizmeti verilecek yatırımcılara sağladığımız hizmetleri şöyle sıralayabiliriz:

 • Keşif hizmeti: Projenin fizibilitesini en doğru şekilde hazırlayabilmek için arazinin / çatının mevcut yapısı, büyüklüğü ve GES için uygunluğunu değerlendirilir. Bunun için kurulum yapılacak arazinin veya çatının görüntüleri incelenir veya doğrudan yerinde ziyaret gerçekleştirilir.
 • Başvuru hizmetleri: Kurulumu gerçekleştirilecek tesislerle ilgili resmi süreçlerinin yürütülmesi ve takip edilmesi konusunda firmalara gerekli destek sağlanır.
 • Ön fizibilite hizmetleri: Farklı mühendislik disiplinlerinin görüşleri alınarak proje uygulamaya geçirilmeden önce teknik ve maliyet araştırması ve değerlendirilmesi yapılır.
 • İmar hizmetleri: Çevre ve harita mühendisliği çalışmaları, jeolojik etüt çalışmaları ve şehir bölge planlaması gibi çalışmalar ile bölgede yapılacak imar değişikliği için gerekli altyapı oluşturulur.
 • Projelendirme hizmetleri: Tasarım, ekipman seçimi ve mevzuata uygun dokümantasyon ve raporlama çalışmaları ile projenin uygun şekilde yürütülmesi sağlanır. Böylelikle, saha koşullarının ve bölgenin meteorolojik özelliklerinin santral tasarımı ve üretimdeki dalgalanmalar üzerindeki etkisi en aza indirilir.
 • Üretim raporu hizmetleri: Kurulum, devreye alma ve test adımları tamamlanmış projelerin nihai kontrolleri yapılır ve projenin paydaşları için detaylı üretim raporu hazırlanır.

Çatı Tipi GES

VERTA ENERJİ, arazi kurulumu projelerinde şimdiye kadar çok önemli referanslar edinmiştir. Tüm dünyada kullanımı giderek artan çatı tipi GES projelerinde de aynı başarıyı elde etmiştir. Tüketicilerin aynı zamanda üretici olmasını sağlayan bu projelerle ilgili halihazırda çok kritik mevzuatlar geliştirilmiştir. Bu düzenlemeler çatı tipi GES’ler için önemli fırsatlar getirmektedir. Çağa ayak uydurmayı, modern teknolojiyi kullanmayı ve faaliyetlerini bilimsel gelişmeler ışığında sürdürmeyi kurumsal bir misyon haline getiren VERTA ENERJİ de çatı tipi GES projelerine gereken önemi vermekte ve bu konuda uzmanlaşmaya devam etmektedir.