Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

GES danışmanlık hizmetleri farklı fotovoltaik (PV) sistemleri için verilen keşif, tasarım, fiyatlandırma, projelendirme, kurulum ve devreye alma gibi hizmetleri kapsar. Proje için gerekli finansmanın sağlanması; kredi alınması ve potansiyel yatırımcılarla iletişime geçilmesi adımlarında da GES Danışmanlık hizmetlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Böyle kapsamlı bir hizmet için alanında uzman kişilerden oluşan profesyonel bir ekip ve deneyimli bir kurumsal geçmişin olması gerekmektedir.

Güneş enerji sistemleri (GES) sektörü güneş enerjisinin pratikte kullanılabilir elektrik enerjisine dönüştürülmesi için gerekli teknolojik altyapının sunulmasını amaçlar. Tüm projenin fikir aşamasından elektrik üretiminin aktif olarak başladığı ana kadar teknik, çevresel ve finansal açıdan profesyonel şekilde planlanmasını hedefler.

Güneş panelleri (fotovoltaik ya da solar panel) konut, ticari işletme, fabrika, okul veya kamu binaları için elektrik üretmek amacıyla kurulur. Bazen de tarımsal sulama için gerekli enerjinin üretilmesi için kullanılır. Bu bağlamda yapıların çatıları veya bahçeleri gibi küçük alanlara kurulum yapılabildiği gibi onlarca dönümlük araziler de GES projesi için değerlendirilebilir. Bu noktada en önemli konu GES konusunda uzman kişilerle çalışmaktır.

Gerçek veya tüzel kişi olması veya proje büyüklüğü fark etmeksizin bir günel paneli kurulumu amaçlanıyorsa projenin teknik ve mesleki bilgi gerektirdiği unutulmamalıdır. Bu nedenle, GES Danışmanlık konusunda mutlaka kurumsal hizmet alınması tavsiye edilmektedir. Bir konut ya da büyük bir entegre üretim tesisi olması fark etmeksizin güneş enerjisinden elektrik üretmek her zaman derin bir tecrübe ve mesleki formasyon gerektirmektedir.

GES Danışmanlık hizmetinin ilk adımı projeyle ilgili keşif çalışması yapılmasıdır. Bunun için öncelikle GES kurulumu yapılacak alanın elektrik tüketimi hesaplanır. Bu ihtiyaçtan yola çıkılarak güneş paneli yerleştirilecek alanın ölçüleri, güneşlenme verileri, elektrik tüketimi ve müşterinin bu iş için ayırdığı bütçe göz önünde bulundurularak en uygun GES projesi hazırlanır. Müşterinin mevcut bütçesi proje için yeterli değilse proje için ortak bulunması, yatırımcı desteği alınması ya da kredi kullanılması gibi alternatifler değerlendirilir ve gerekli iş takibi yapılır.

Projeyle ilgili gerekli finansman sağlandıktan sonra uygulama adımına geçiş yapılır. Uygulama adımının kapsamı ve süresi projeye bağlı olarak değişebilir. Gerekli hazırlıkların yapılmasından sistemin devreye alınmasına kadar geçen tüm süreçte tecrübeli mühendisler ve teknik elemanlar görev yapar. Kurulum tamamlandıktan sonra sistemin tasarım değerlerine ve hedeflenen performansına uygunluğu çeşitli testlerle doğrulanır ve müşteriye anahtar teslim olarak sunulur.

GES Danışmanlık hizmetlerimiz ve daha önce tamamladığımız projeler hakkında detaylı bilgi edinmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz. GES projeleri konusundaki her soruyu bize sorabilir ve alanında uzman teknik ekibimiz ve müşteri temsilcilerimizle konuşabilirsiniz.