Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

VERTA ENERJİ, kurulumu tamamlanan ve devreye alınan rüzgar enerjisi santrali (RES) projeleri için işletme hizmetleri de vermektedir. Bu süreçte proje sahiplerine ya da işletmeci firmalara verdiğimiz hizmetlerden bazıları şunlardır:

  • Test Hizmetleri

Rüzgar enerjisi sistemleri kurulumu tamamlandıktan sonra devreye alınmadan önce mutlaka test edilmelidir. Bu testler, rüzgar türbinlerinin elektrik, mekanik, dinamik ve aerodinamik testlerini kapsamaktadır. RES testleri sırasında türbin kanatları başta olmak üzere güç aktarma organları, elektriksel bileşenler ve diğer ilgili donanımların doğru bir şekilde çalışıp çalışmadığı kontrol edilir. Ayrıca, türbinlerin proje aşamasında öngörülen elektrik üretim kapasitesine ulaşıp ulaşmadığı da doğrulanır. Bu sayede RES’lerle ilgili ilerleyen süreçlerde ortaya çıkabilecek sorunlar önceden tespit edilip gereken önlemler alınabilir. VERTA Enerji, RES işletme hizmetleri kapsamında firmalara türbin ve santral testi ve doğrulama desteği de sağlamaktadır.

  • Temizlik Hizmetleri

Bir rüzgar enerjisi santralinin maksimum verimde çalışabilmesi için başta hareketli aksamları olmak üzere neredeyse tüm bileşenlerin belirli periyotlarla temizlenmesi gerekir. Araştırmalar kanatları düzenli olarak temizlenen rüzgar türbinlerinin daha iyi çalıştığını ve performansından ödün vermediğini göstermektedir. Kanat temizliği sırasında kanatların teknik incelemesi de yapılabilmekte; bu sayede kanat üzerinde rüzgar direncini artıran olası hasarlar da tespit edilebilmektedir. VERTA Enerji, rüzgar türbini temizlik ve bakımı için de planlamalar yapabilmekte ve bu süreci proje sahibi ya da işletmecisi adına yürütebilmektedir.

  • Bakım ve Onarım Hizmetleri

Rüzgar türbini ve santral bakımları sistemin her daim yüksek performans ile çalışması için son derece önemlidir. Bu bakımlar sırasında türbin kulesinin mukavemeti, nacelle (makine yuvası), kanatlar, jeneratör aksamı, fren tertibatı, rotor, hatve kontrolü vb gibi tüm bileşenler kontrol edilir. VERTA Enerji, talep edildiği takdirde kurulumu tamamlanan ve çalışmaya devam eden RES’ler için bakım ve onarım / tamir prosedürleri hazırlayabilmekte ve uygulayabilmektedir.

RES rüzgar enerjisi