Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

VERTA Enerji, rüzgar enerjisi projeleriyle ilgili mühendislik, tedarik ve kurulum (EPC | Engineering – Procurement – Construction) hizmetleri vermektedir. Bu yetkinliği ve uzmanlığı sayesinde her ölçekte ve kapasitedeki rüzgar enerjisi santrallerinin üretim, teslim, montaj süreçlerini takip edebilmekte; en kilit konulardaki problemleri çözüme kavuşturabilmektedir. VERTA Enerji rüzgar enerjisi santrali taahhüt ve kurulum hizmetleri kapsamında firmalara teknik, idari ve mevzuat uyumluluğu konularında destek olmaktadır. Bu çerçevede taahhüt ve kurulum hizmetlerimizi şöyle özetleyebiliriz:

 • Proje sahibi kişi, kurum ya da yatırımcının talepleri doğrultusunda RES projesinin hazırlanması
 • Kurulum, devreye alma, işletme, bakım vb gibi süreçlerde çevresel uyumluluğun sağlanması ve ortaya çıkacak çevresel sorunlara ilişkin problemlerin analiz edilmesi
 • Projenin tasarımından başlayarak anahtar teslim şekilde sahibine teslim edilene kadar geçen tüm süreçte ulusal ve uluslararası yasa ve yönetmelik koşullarının sağlanması
 • RES taahhüt ve kurulum aşamalarında insan kaynaklı hataların minimize edilmesi
 • Projenin finansal, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliği, aynı zamanda sistemin teknik olarak yüksek bir performans sunabilmesi için en doğru ekipmanların seçilmesi ve en güncel ve modern sistem yaklaşımlarının uygulanması

VERTA Enerji’den RES taahhüt ve kurulum hizmeti alacak müşterilerimizin şu aşamalarda işlerini kolay, hızlı ve uygun maliyetli hale getirmekteyiz:

 • Arazi keşfi: RES kurulumu yapılacak arazinin alt ve üst yapısı, projeye uygunluğu, kapasite – alan eşleşmesi vb gibi parametreler yerinde incelenerek bir fizibilite çalışması yapılır. Ayrıca bölgenin rüzgar potansiyeli ana dağıtım şebekesine uzaklığı değerlendirilir.
 • Başvuru hizmetleri: RES kurulumu için yetkili makamlardan bazı resmi izinlerin alınması gerekmektedir. VERTA Enerji, sahip olduğu tecrübe ile bu süreçlerde de firmalara yardımcı olmakta; resmi süreçlerin takibini yapmaktadır.
 • Ön fizibilite işlemleri: RES taahhüt ve kurulumu için farklı mühendislik disiplinlerinden uzmanların ve yetkililerin görüş ve önerileri alınır. Bu sayede teknik gereksinimler ve bütçe analizi yapılır.
 • İmar hizmetleri: RES kurulumu yapılacak alanın çevresel özellikleri, jeolojik yapısı ve şehir planlamasına uygunluğu değerlendirilir.
 • Projelendirme: RES kurulum çalışması için kapsamlı bir projelendirme süreci yürütülür. Sistem tasarımı, ekipman seçimi, montaj ve kurulum, mevzuata uygunluğun doğrulanması, raporlama ve dokümantasyon, performans ölçüm parametrelerinin belirlenmesi, bakım ve tamir prosedürlerinin hazırlanması gibi birçok aşama tek tek ele alınır. Bu sayede, devam eden süreçlerde karşılaşılabilecek sorunlar en aza indirilmiş olur.
 • Üretim raporlama: Bir rüzgar enerjisi santralinin kurulumu tamamlandıktan sonra sistemin tüm bileşenleri ve sistemin istenen performansı sağlayıp sağlamadığı test edilir. Nihai kontrollerden sonra proje sahibi ve ilgili diğer paydaşlar için bir üretim raporu oluşturulur.

RES kurulum ve taahhüt hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz. Alanında uzman teknik kadromuz ve idari ekibimiz size her konuda destek olacaktır.