Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Rüzgar Enerjisi Sistemleri (RES) Nedir?

Rüzgar, tıpkı güneş gibi kaynağı sonsuz olarak kabul edilen, temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarından biridir. Basınç seviyeleri birbirinden farklı olan iki bölge arasında meydana gelen hava akımları rüzgarları oluşturur. Bu rüzgarların hareketlerinden faydalanarak enerji üretmek mümkündür. Tarih boyunca bu enerji farklı şekillerde değerlendirilmiştir. Günümüz teknolojisinde ise kurulan rüzgar türbinleri sayesinde rüzgar enerjisini kullanılabilir elektrik enejisine dönüştürmek mümkündür.

Yeryüzünde her bölgenin rüzgar enerjisi potansiyeli farklıdır. Bu potansiyele karar verebilmek ve RES kurulumu yapmak için o bölgede uzun yıllara dayalı güvenilir rüzgar verileri gereklidir. RES projelerinin bu ilk ve en önemli aşamasında rüzgar hızı, yoğunluğu vb gibi faktörler değerlendirilmekte; gerekirse sürekli yeni ölçümler yapılarak en net veriler ortaya konulmaktadır.

Rüzgar Türbinleri Nasıl Çalışır?

Rüzgar türbinleri, RES’lerin en temel bileşeni olup rüzgarlarda bulunan kinetik enerjinin önce mekanik enerjiye daha sonra da elektrik enerjisine dönüştürülmesini sağlar. Bir türbin genel olarak bir kule, içerisinde kontrol ve hareket ekipmanlarının olduğu makine bölümü (nacella), kanatların bağl olduğu hub ve kanatlardan oluşur. Kanatlar genellikle polyester, fiberglas ve epoksi kullanılarak güçlendirilmiş karbonfiberden üretilmektedir. Bu yapı çelik ile desteklenmektedir.

Günümüzdeki modern rüzgar türbinlerinin kanat uzunlukları 100 metreye kadar ulaşabilmektedir. Rotorların yerden yüksekliği ise 60 ile 100 metre arasında değişebilmektedir. Bir rüzgar türbininden elde edilen enerji, türbinin yüksekliği, kanat açıklığı, bölgedeki rüzgar profili vb gibi faktörlere bağlı olarak değişmektedir. Bu faktörler ve finansal konular göz önünde bulundurularak en verimli RES kurulumları gerçekleştirilebilmektedir.

Rüzgar Türbini Kurulmadan Önce Yapılması Gerekenler

RES kurulumu yapılmadan önce projenin paydaşlarıyla birlikte kapsamlı bir fizibilite çalışması yürütülmelidir. Bu bağlamda teknik ve idari konuların yanı sıra proje için gerekli finansmanın sağlanması ve yatırımın kendini amorti etme süresi gibi konulara öncelik verilmelidir. Ayrıca, RES kurulumunun yapılacağı arazideki etüt çalışmaları ve rüzgar enerjisi potansiyelinin belirlenmesi, kritik konuların başında gelmektedir.

Tipik bir RES için projelendirme aşamasında dikkat edilecek hususlardan bazıları şunlardır:

 • Saha seçimi yapılması
 • Sahanın hedeflenen rüzgar enerjisi potansiyeli için uygun olup olmadığına karar verilmesi
 • Mümkünse alternatif arazilerin belirlenmesi
 • Rüzgar hızı, arazinin türbin kurulumu için uygunluğu, trafo merkezine uzaklık gibi konuların araştırılması

RES’lerden maksimum verimi alabilmek için bu konuların her biri üzerinde büyük bir titizlikle durulmalıdır. Daha detaylı bilgi için VERTA Enerji’den destek alabilirsiniz.

Rüzgar Türbininin Kurulum Aşamaları Nelerdir?

 • Türbin sahasına ulaşım için gerekli yolların açılması
 • Rüzgar türbini kurulacağı arazide kazı çalışmalarının yapılması
 • Türbin için temel atılması
 • Kulenin yerleştirileceği çelik tabanın hazırlanması
 • Kule parçalarının konulmaya başlanması ve trafonun yerleşimi
 • Kulenin tamamlanması ve nacelle’in kurulumu
 • Kanatların montajı
 • Kablolamanın yapılması ve iletişim hatlarının tamamlanması