Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Otellerde Kojenerasyon Sistemleri Kullanımı

Otellerde Kojenerasyon (Bileşik Isı ve Güç) Sistemleri:

Kojenerasyon ya da Bileşik / Kombine Isı ve Güç (CHP) sistemleri birçok farklı endüstride kullanılmaktadır. CSP, farklı teknolojiler ve yakıtlar kullanarak yüksek verimlilikte elektrik ve termal enerji üreten bir teknolojidir. Kombine ısı ve güç sistemleri ile yerinde güç üretimi yapılarak kayıplar en aza indirilir ve normalde atık olarak sistemden tahliye edilecek ısı, proses ısıtması, buhar, sıcak su ve soğutulmuş su tesisin farklı bölgelerine yönlendirilir. CHP, tek bir tesiste veya binada yer alabildiği gibi birden fazla son kullanıcıya elektrik gücü ve termal enerji sağlayan bölgesel enerji, mikro şebeke ve/veya kamu hizmeti kaynağı olabilir. CHP ekipmanları şebeke kesintileri durumunda sisteme 7/24 güç sağlayabilir ve en önemlisi de fotovoltaik (PV) paneller ve enerji depolama sistemleri gibi diğer dağıtılmış enerji teknolojileriyle beraber kullanılabilir.

Geleneksel ayrık güç ve ısı üretimi sistemlerinde enerjinin yaklaşık üçte ikisi boşa harcanır. Bu enerji üretim, iletim ve dağıtım sırasında atmosfere ısı olarak salınır. CHP sistemleri, boşa gidecek olan ısıyı yakalayıp kullanarak ve dağıtım kayıplarını önleyerek, konvansiyonel elektrik üretimi ve kazan tipi ısı sistemlerine göre yüzde 50’ye kıyasla yüzde 80’in üzerinde verimlilik sağlayabilir. Bu artan verimlilik nedeniyle, CHP sistemleri ayrık ısı ve şebeke gücünden daha az karbon emisyonu yayabilmektedir. Bu sistemler oteller açısından değerlendirildiğinde özellikle büyük konaklama tesislerinin yüksek elektrik ve ısıtma/soğutma ihtiyacının kombine ısı ve güç sistemleriyle sağlanabileceğini söyleyebiliriz. Otel kojenerasyon projeleri ile atık ısının, otellerin iklimlendirme sistemlerinde, farklı proses ihtiyaçlarının karşılanmasında vs kullanılması sağlanmaktadır.

Kojenerasyon (Bileşik Isı ve Güç) Sistemleri

Kojenerasyon sistemleri günümüzde farklı şekillerde ve farklı teknolojiler ile entegre edilerek kullanılabilmektedir. Bu sistemleri pratikte temel olarak iki farklı şekilde görmek mümkündür:

Isı geri kazanım üniteli, yanmalı türbin veya pistonlu motor ile çalışan sistemler, jeneratörleri elektrik üretmek üzere döndürmek için yakıt (doğal gaz, yağ veya biyogaz) yakar ve türbin veya motordan çıkan ısıyı yakalamak için ısı geri kazanım cihazları kullanır. Bu ısı, genellikle buhar veya sıcak su şeklinde faydalı termal enerjiye dönüştürülür. Bu termal enerji otellerde havuz ısıtma, kurutma, hamam ve spa uygulamaları, odalara sıcak su sağlama vb gibi amaçlarla kullanılabilir.

Buhar türbinli ve buhar kazanlı (boyler) kullanılan CHP sistemlerinde proses, bir kazanda buhar üretilmesiyle başlar. Buhar daha sonra elektrik üretmek amacıyla jeneratörü çalıştırmak için bir türbini döndürmek için kullanılır. Türbinden çıkan buhar, faydalı termal enerji üretmek için kullanılabilir. Bu sistemler doğal gaz, petrol, biyokütle ve kömür gibi çeşitli yakıtları kullanabilir. Oteller bu sistemler ile kendi elektrik enerjisini üretebilir ve atık ısıyı tesislerin birçok farklı yerinde kullanarak enerji maliyetlerini azaltabilir.

Bu iki tip kombine ısı ve güç sisteminin yanı sıra paket CHP sistemleri de mevcuttur. bunlar standartlaştırılmış, fabrikada üretilmiş, kuruluma hazır sistemler olup CHP tedarikini ve kurulumunu daha basit ve daha hızlı hale getirebilir. Paket sistemler, bir ana tahrik edici ekipmanı (pistonlu motor, mikrotürbin veya yakıt hücresi), jeneratör, ısı geri kazanım ünitesi, elektrik şalteri, emisyon kontrol cihazları ve diğer kontrol teçhizatlarından oluşmaktadır. Tüm bu komponentler hava koşullarına dayanıklı ve sesi azaltan bir mahfaza içinde paketlenmiştir. Bu sistemler, tek üniteler olarak kurulabilir veya daha büyük sistemler oluşturmak için birleştirilebilir. Paket sistemlere yönelik ürünler genellikle küçük boyutlarda (≤ 500 kW) üretilmektedir.

Oteller için Hibrit Enerji Sistemleri

Oteller enerji maliyetlerini en aza indirmek, atmosfere olabildiğince az miktarda sera gazı salmak ve çevresel uyumluluk konusundaki taahhütlerini güçlendirmek için CHP sistemlerini solar enerji uygulamaları ile birleştirebilir. Solar ve CHP sistemleri entegre bir hibrit sistem olarak birlikte kullanıldığında, hem temel yük hem de pik kullanım maliyetlerini önemli ölçüde azaltabilmektedir. Ayrıca, bir kojenerasyon veya güneş sisteminin tek başına kullanılmasına kıyasla daha fazla verimlilik sağlayabilir.

Temel yük (base load), bir tesise sürekli güç sağlamak için gereken minimum enerji miktarı olarak tanımlanırken, pik talep kullanım süresine göre fiyatlandırılmaktadır. Bu durum, talebin yoğun olduğu veya daha yüksek kullanım zamanlarında tesislerden daha fazla ücret alınmasına neden olur. Örneğin otellerde yaz dönemlerinde soğutma ihtiyacı çok fazla artacağından özellikle öğlen saatlerinde enerjide en yüksek (pik) talep noktasına ulaşılır.

CHP sistemleri temel yük kullanımını azaltmada etkili olurken güneş enerjisi sistemleri ise pik talep enerji kullanımını dengeleyebilir. Hibrit bir CHP/güneş enerjisi sistemi ile birleştirildiğinde konaklama tesisleri aşağıdaki faydaları elde edilebilmektedir:

  • Otelin büyüklüğü ve dolayısıyla enerji kullanımı arttıkça daha fazla enerji tasarrufu elde etme
  • Bu sistemlerin uzun hizmet ömürleri için istikrarlı ve öngörülebilir enerji maliyetleriyle, gelecekteki meydana gelebilecek ekonomik ve/veya enerji krizi etkilerinin en aza indirilmesi
  • Şebeke kesintilerinden kaynaklanan arıza süresilerinin azaltılması veya tamamen ortadan kaldırılması; bu sayede müşteri konforunun ve memnuniyetinin artırılması
  • Temiz (CHP) ve yenilenebilir (güneş) enerji kullanarak kurumsal emisyon azaltma ve sürdürülebilirlik hedeflerinin karşılanması; özellikle çevre dostu temalı otellerde bu hedeflere uyumluluk, yasal düzenlemelere uyum ve kurumsal itibar açısından son derece önemlidir.

VERTA Enerji, oteller için solar enerji sistemi tasarlanması, kojenerasyon sistemlerinin fotovoltaik paneller ile entegre edilmesi vb gibi projelerde tesislerin sürdürülebilir iş ortağı olmaktadır. Projelendirme için VERTA Enerji ile iletişime geçtiğiniz takdirde sistemin fizibilite aşamasından devreye alınmasına kadar her bir adımda uzman bir kadro ve kalite, güvenilir ve güler yüzlü bir hizmet alabilirsiniz. Otel GES sistemleri, kojenerasyon projeleri ve buna benzer tüm konularda VERTA Enerji ile çalışabilirsiniz.

Leave a comment