Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Polikristal Güneş Panelleri

Güneş enerjisi sektörü içerisinde monokristallerden sonra yaygın bir kullanım alanı olan panel türü polikristal güneş panelleridir. Polikristal veya multikristal güneş panelleri, tek bir fotovoltaik (PV) hücresinde birkaç silikon kristalinden oluşan güneş panelleridir. Çok kristalli güneş panellerinin levhalarını oluşturmak için birkaç silikon parçası birlikte eritilir. Polikristal güneş hücreleri üretiminde hücreleri üretmek için kullanılan erimiş silikon teknesinin panelin üzerinde soğumasına izin verilir. Bu güneş panelleri mozaik gibi görünen bir yüzeye sahiptir. Birkaç polikristal silikondan yapıldıkları için kare bir şekle ve parlak mavi bir renge sahiptirler. Her hücrede birden fazla silikon kristali bulunduğundan, polikristal paneller, hücrelerin içinde elektronların çok az hareket etmesine izin verir. Bu güneş panelleri güneşten gelen enerjiyi emer ve elektriğe dönüştürür.

Polikristal güneş panelleri, çok sayıda fotovoltaik hücrelerden yapılmıştır. Her hücre, yarı iletken bir cihaz olarak işlev görmesini sağlayan silikon kristaller içerir. Güneş ışığından gelen fotonlar PN bağlantısına (N-tipi ve P-tipi malzemeler arasındaki bağlantı) düştüğünde, elektronlara elektrik akımı olarak akabilmeleri için enerji verir. Burada, P-tipi malzemeler elektron bakımından yetersizdir; N-tipi malzemeler ise bol miktarda elektrona sahiptir. PV hücrelerine iki elektrot bağlanır; üst yüzeydeki elektrot küçük teller içerirken, alttaki elektrot folyo benzeri bir iletkendir.

Polikristal Güneş Paneli Özellikleri ve Uygulamaları

Bu panellerin öne çıkan özelliklerinden bazıları şunlardır:

 • Polikristal güneş panelleri, her bir kristalin ayrı ayrı şekillendirilmesini ve yerleştirilmesini gerektirmediğinden ve üretim sırasında silikonun çoğu kullanıldığından, monokristal güneş panellerinden daha çevre dostudur. Böylelikle çok daha az atık üretilir.
 • Polikristal güneş panellerinin kabul edilebilir maksimum sıcaklığı 85°C iken kabul edilebilir minimum sıcaklık değeri -40°C’dir.
 • Polikristal güneş panelleri, monokristal güneş panellerine göre daha düşük ısı toleransına sahiptir. Bu nedenle, daha yüksek sıcaklıklarda diğerlerinden daha düşük verimliliğe sahiptir.
 • Polikristal paneller yüksek güç yoğunluğuna sahiptir.
 • Bu paneller genellikle kendilerine ait yapısal bir çerçeve ile gelirler; bu yapı da panellerin montajını daha ucuz ve daha basit hale getiriri.

Polikristal panellerin kullanıldığı uygulamaları şöyle özetleyebiliriz:

 • Güneş enerjisinden faydalanmak ve yakın bölgelere elektrik sağlamak için büyük güneş çiftliklerinde kullanılmaya uygundur.
 • Polikristal paneller otel, konut, hastane, fabrika vb gibi yapıların çatılarına dizi halinde monte edilen projeler için kullanışlıdır.
 • Trafik ışıkları veya ana elektrik dağıtım şebekesinden bağımsız konutlar vs için kullanılabilir.

Polikristal Güneş Panellerinin Avantajları ve Dezavantajları

Polikristal panellerin avantajlarını şöyle sıralayabiliriz:

 • Polikristal güneş panellerinin fiyatları birden fazla silikon hücrenin yapılması ve kullanılmasının daha kolay olması nedeniyle monokristal güneş panellerine göre daha uygundur.
 • Silikon tabakaların panele uygulanma şekli nedeniyle polikristal panelde atık miktarı daha azdır.
 • Hücreler ve inverter teknolojisi ile kullanılabilirler.
 • Üretim sürecindeki fosil yakıt kullanımı çok daha düşüktür.

Polikristal panellerin dezavantajlarından bazıları şunlardır:

 • Polikristal bazlı güneş panellerinin verimliliği, düşük silikon saflığı nedeniyle monokristal güneş panellerinden daha düşüktür.
 • Polikristal güneş panelleri ile monokristal güneş panellerinde olduğu gibi aynı elektrik gücünü elde etmek için genellikle biraz daha büyük bir alanın kaplanması gerekebilir. Fakat aradaki farkın teknolojinin gelişmesiyle birlikte kapandığını söyleyebiliriz.
 • Çok fazla dayanıklı değildirler.
 • Yüksek sıcaklıklara maruz kaldıklarında kolayca zarar görürler.

Projenize uygun en doğru ve verimli güneş panelini seçmek ve proje aşamasını planlamak için VERTA Enerji ile iletişime geçebilirsiniz.

Leave a comment